Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krasnymstawie

ul. Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw
tel./fax: +48 825762555
e-mail: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

Stanowisko Kierowania
KP PSP  w Krasnymstawie

ul. Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw
tel. alarmowy: 998
tel.: +48 825763454, +48 825763095
          +48 692354079, +48 825760150
fax: +48 825763565
e-mail: psk_krasnystaw@straz.lublin.plKLAUZULA INFORMACYJNA
Apel dot.
wypalania
suchych traw
Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu 
Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia.
Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.