Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

bryg. mgr inż. Adam Niemczyk

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr inż. Kamil Bereza