Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr inż. Kamil Bereza

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej