Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Dariusz Pylak

p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Adam Niemczyk