Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw
tel./fax: +48 825762555

e-mail: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP  w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw
tel. alarmowy: 998
tel.:  +48 825763454, +48 825760150
fax: +48 825763565
e-mail: psk_krasnystaw@straz.lublin.pl