Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej "OGNIK"
odbywa się dla grupy liczącej od 15 do 30 uczestników
wyłącznie w dniach wtorek oraz czwartek
w godzinach od 10,00 do12,00 lub od 12,00 do 14,00
Przed rozpoczęciem zajęć w Sali Edukacyjnej "OGNIK" opiekun grupy zobowiązany jest dostarczyć kartę zgłoszenia oraz listę uczestników, które można przekazać w następujący sposób:
 • drogą elektroniczną w formacie *.pdf najpóźniej na 3 dni przed planowanym teminem wizyty na adres email Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie psk_krasnystaw@straz.lublin.pl (temat wiadomości: wizyta w "OGNIKU");
 • faxem na nr (82) 576 35 65 najpóźniej na 3 dni przed planowanym teminem wizyty;
 • osobiście instruktorowi Sali Edukacyjnej "OGNIK" przed rozpoczęciem zajęć (po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 82 576 34 54).

Więcej informacji znajduje się w REGULAMINIE Sali Edukacyjnej "OGNIK" oraz w KARCIE ZGŁOSZENIA

19 maja 2016r. - Otwarcie Sali Edukacyjnej "OGNIK" .


W dniu 19 maja 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste otwarcie Salki Edukacyjnej "OGNIK" utworzonej w ramach rządowego programu "Bezpieczna +". Głównym celem programu realizowanego w latach 2015-2018 jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Salka edukacyjna "OGNIK" z założenia ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

Głównymi celami realizowanymi podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi będzie:
 • poznanie jakości i zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej;
 • edukacja dzieci z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej;
 • uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym;
 • podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • poprawę bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu krasnostawskiego.

Uroczystego otwarcia salki i przecięcia wstęgi dokonali:
 • Przemysław Matysiak reprezentujący Panią Teresę Hałas – Posła na Sejm RP;
 • st. bryg. Marek Dziedzic – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
 • Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski;
 • Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków;
 • Andrzej Osipowski – Kierownik Oddziału OC i Logistyki LUW w Lublinie.

Poświęcenia sali edukacyjnej "OGNIK" dokonał Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków, po czym krótkiej charakterystyki oraz zasad funkcjonowania salki dokonali mł. kpt. Kamil Bereza oraz mł. asp. Piotr Czemerys.