28.03.2019  - Powiatowe eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej

28 marca 2019 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie przeprowadzono eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie oraz  Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło z 18 szkół; 25 uczniów - w tym z 10 podstawowych: klasy 1-6, 9 gimnazjalnych z klasą 7 i 8 SP oraz 6 ponadgimnazjalnych z terenu 10 gmin powiatu krasnostawskiego.

Wśród zaproszonych gości na eliminacjach powiatowych obecni byli:

 • Pani Justyna Przysiężniak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego a zarazem Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Krasnymstwie,
 • Pan Mirosław Księżuk - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego,
 • Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków,
 • Pan Waldemar Czajka - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw,
 • Pan Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,
 • Pan Radosław Chmielewski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie,
 • Pan Wiesław Siwiec – Przedsiębiorca Krasnostawski.

Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:
Grupa I – szkoły podstawowe
1. Marcin Lewczuk - SP w Izbicy,
2. Diana Smorga - PSP nr 5 w Krasnymstawie,
3. Patryk Fornal - PSP w Łopienniku Nadrzecznym.
Grupa II – gimnazja z 7,8 klasą SP
1. Ewelina Pasternak - SP w Fajsławicach,
2. Przemysław Roman - SP w Izbicy,
3. Oliwia Chadaj - SP w Siennicy Rółżanej.
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Jakub Knap - ZSP nr 2 w Krasnymstawie,
2. Patrycja Kotyło - ZSP w Żółkiewce,
3. Agata Jagniątkowska - ZSCKR w Siennicy Różanej.

Osoby wymienione powyżej otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:

 • Bank Spółdzielczy w Krasnysmstawie,
 • Bank Spółdzielczy w Izbicy,
 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
 • Zarząd Powiatu Krasnnostawskiego,
 • Nadleśnictwo Krasnystaw w Krasnymstawie,
 • Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie,
 • Firma ,,AGAT” w Krasnymstawie,
 • Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. w Lublinie. Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania za przychylność i okazane wsparcie w realizację przedsięwzięcia w/w sponsorom, wszystkim jednostkom samorządowym i ogniwom Związku OSP z terenu powiatu, wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Laureaci otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez sponsorów /rowery, tablety, namioty, rolki, głośniki JBL/. Żaden z uczestników nie opusił KP PSP w Krasnymstawie bez nagrody, miejsca od czwartego wzwyż zostały nagrodzone czujkami tlenku węgla. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem bryg. Adama Niemczyka - Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, ze strony ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie działania koordynował dh. Janusz Szpak - Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie oraz dh. Zbigniew Ostrowski, dh. Henryk Knap i dh. Leszek Waręcki.

23.03.2018 r. - XLI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

23 marca 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie przeprowadzono eliminacje  powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło 25 uczniów z 25 szkół, w tym z 9 podstawowych klasy 1-6, 10 gimnazjalnych z klasą 7 SP oraz 6 ponadgimnazjalnych z terenu 10 gmin powiatu krasnostawskiego.

Wśród zaproszonych gości na eliminacjach powiatowych obecni byli:
 • Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski,
 • Henryk Czerniej – V-ce Starosta Krasnostawski,
 • Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków,
 • Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,
 • Sławomir Kozioł – V-ce Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie,
 • Artur Sysa – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie,
 • Justyna Przysiężniak – Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Krasnymstwie,
 • Lech Berezowski – Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich,
 • Wiesław Siwiec – Przedsiębiorca Krasnostawski,
 • Henryk Knap – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
 • Leszek Waręcki – Komendant Miejsko – Gminny Miasta i Gminy Krasnystaw.

Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:
Grupa I – szkoły podstawowe
1. Gabriela HARASIM – SP w Tarnogórze Kol.
2. Patryk FORNAL – SP w Łopienniku Nadrzecznym
3. Julia KWIECIŃSKA – SP w Chłaniowie
Grupa II – gimnazja z 7 klasą SP
1. Maksymilian ZEMIŃSKI – SP w Łopienniku Nadrzecznym
2. Agnieszka MRÓZ – SP z oddziałami gimnazjalnymi w Gorzkowie
3. Patryk PODGÓRSKI – ZS Nr 3 w Krasnymstawie
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Patrycja KOTYŁO – ZSP w Żółkiewce
2. Łukasz PALAT – ZS CKR w Siennicy Różanej
3. Izabella CIECHAŃSKA – I LO w Krasnymstawie

Osoby wymienione powyżej otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:

 • Bank Spółdzielczy w Izbicy,
 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,
 • Centrum Stomatologii Rodzinnej w Krasnymstawie,
 • Centrum Medyczne Zdrowia w Krasnymstawie,
 • Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,
 • Firma ,,AGAT” w Krasnymstawie,
 • Nadleśnictwo Krasnystaw w Krasnymstawie,
 • Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich,
 • Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie,
 • Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. w Lublinie. Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania za przychylność i okazane wsparcie w realizację przedsięwzięcia w/w sponsorom, wszystkim jednostkom samorządowym i ogniwom Związku OSP z terenu powiatu, wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem bryg. Adama Niemczyka - Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, ze strony ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie działania koordynował dh. Zbigniew Ostrowski - V-ce Prezes Zarządu.

Tekst : kpt. Kamil Bereza, Foto: P. Ewelina Rudy, kpt. Kamil Bereza.