Oznakowanie dotacji 2018 r.


Oznakowanie zakupów sprzętu i remontów dla jednostek KSRG  z dotacji 2018 r.


Oznakowanie zakupów sprzętu i remontów dla jednostek OSP spoza KSRG  z dotacji 2018 r.