Samodzielne Stanowsko Pracy ds. Finansów

Główny Księgowy - kpt. mgr Mirosława Tywoniuk