Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Kierownik Sekcji - mgr Katarzyna Smalira

Starszy Specjalista - mgr inż. Magdalena Kozorys
Technik - Ewa Sławacka