Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału - st. kpt. mgr Tomasz Ściepko

Specjalista - asp. inż. Piotr Czemerys
Dyżurny Operacyjny - asp. sztab. Dariusz Wożakowski
Dyżurny Operacyjny - asp. sztab. Grzegorz Jabłoński
Dyżurny Operacyjny - asp. sztab. Mariusz Dobosz
Dyżurny Operacyjny - asp. Aureliusz Ćwir
Dyżurny SK - st. ogn. Agnieszka Kostrzanowska
Dyspozytor - mł. ogn. mgr Dawid Tymicki