Zmiana 2

Dowódca Zmiany - mł. bryg. mgr inż. Piotr Pyszko

Zastępca Dowódcy Zmiany - asp. sztab. Krzysztof Konaszuk
Dowódca Zastępu - mł. kpt. inż. Bartosz Górski
Dowódca Zastępu - st. ogn. Marek Jarosz
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego - ogn. Tomasz Smyl
Operator Sprzętu Specjalnego - ogn. Rafał Dziedzic
Operator Sprzętu Specjalnego - ogn. Radosław Ciepłowski
Ratownik Kierowca - mł. ogn. inż. Tomasz Kozorys
Ratownik Kierowca - st. sekc. mgr Grzegorz Kwaśniewski
Stażysta - st. str. Paweł Szadura