ZOP ZOSP RP

Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

 • Prezes - Janusz Szpak
 • Wiceprezes - ZbigniewOstrowski
 • Wiceprezes - Tadeusz Zdunek
 • Wiceprezes - Leszek Waręcki
 • Sekretarz - Ryszard Stasiuk
 • Skarbnik - Dariusz Nawrocki
 • Członek prezydium - Dariusz Pylak
 • Członek prezydium - Bogusław Kalinecki
 • Członek prezydium - Edyta Gajowiak - Powroźnik
 • Członek prezydium - Wiesław Kocimski
 • Członek prezydium - Ks. Henryk Kozyra
 • Członek zarządu - Jan Kuchta
 • Członek zarządu - Edward Cieplechowicz
 • Członek zarządu - Jerzy Szadura
 • Członek zarządu - Marian Książek
 • Członek zarządu - Grzegorz Jasiński
 • Członek zarządu - Tadeusz Chruściel
 • Członek zarządu - Marian Kania
 • Członek zarządu - Edward Bobel
 • Członek zarządu - Ryszard Pszenniak
 • Członek zarządu - Jacek Rondoś
 • Członek zarządu - Janusz Dobosz
 • Członek zarządu - Wiesław Krzysztoń

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 • Przewodniczący - Henryk Knap
 • Wiceprzewodniczący - Artur Sawa
 • Sekretarz - Leszek Proskura
 • Członek - Czesław Berbeć
 • Członek - Zbigniew Domański